English Site SİTEDE ARAMA
MÜYAP ÜYE LİSTESİ
Yazıcı Uyumlu Sayfa
ÜYELİK BAŞVURUSU VE ÜYELERİMİZ İLE İLGİLİ BİLGİLER

 MÜ-YAP'a üyelik için başvuracak olan yapımcıların aşağıdaki dilekçeyi doldurup, belirtilen evrakları hazırlamaları gereklidir.  

NOT: MÜ-YAP Tüzüğü'nün ilgili hükümleri uyarınca üye olmak isteyen yapımcıların en az altı aydan beri ticaret siciline kayıtlı olmaları ve en az altı ay önce Müzik Eseri Yapımcı Belgesi almış olmaları zorunludur.


                                   DİLEKÇE ÖRNEĞİ

                                                                          İstanbul; ...../...../2011

 

 

 

MÜ-YAP Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği

Yönetim Kurulu Başkanlığı

İSTANBUL

 

 

Ticaret Sicili'ne ................. numara ile kayıtlı ................................................ unvanlı yapımcı şirketi olarak Meslek Birliğinize üye olmak istiyoruz.

 

Meslek Birliğinize üye olmak için gerekli niteliklere haiz olduğumuzu beyan eder, üyelik için gerekli formların verilmesi hususunu onaylarınıza sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

 

Şirket Yetkilisinin

Adı                              :

Soyadı                         :

Şirketteki Görevi           :

İmzası                         :

 

Ek:       1- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi Asıl

2- Müzik Eseri Yapımcı Belgesi sureti (Noter onaylı)

3- Kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi sureti

4- Firma adına tescilli (beş) 5 adet kayıt tescil belgesi sureti

 

 

 


 

 

Bu dilekçenin kabulü sonrasında aşağıdaki belgelerin hazırlanması gereklidir:

 

 

 


 

MÜ-YAP BAĞLANTILI HAK SAHİBİ FONOGRAM YAPIMCILARI

MESLEK BİRLİĞİ'NE ÜYELİK BAŞVURUSUNUN

KABULÜ HALİNDE HAZIRLANACAK BELGELER

 

 

       

1-) Anonim Şirketlerde "Yönetim Kurulu Üyesi" Limited Şirketlerde "Müdür" olarak görev yapanlar için, Şirket Yönetim Kurulları'nın, şirketlerini "Meslek Birliği"nde temsil etmek üzere kendilerine yetki verildiğini belirten kararlarından noterlikçe onaylanmış 1 (bir adet) örneği ve şirketleri temsil ve ilzama yetkili imzalarca şirket antetli kağıdına yazılmış resmi yazı.

 

2-)  Noterden onaylı 1 (bir  adet) “İmza Sirküleri”.

 

3-)  Temsilcinin Nüfus Cüzdanı'nın noterden onaylanmış, 1 (bir  adet) örneği.

 

4-)  Temsilcinin Muhtardan alınmış, 1 (bir  adet) ikâmetgah örneği.

 

5-)  Temsilcinin 2 adet resmi

 

6-)  Noterden onaylı yetki belgesi ve işletme belgelerine ilişkin ek beyan.

 

7-)  Firmaya ait tüm Eser İşletme Belgelerinin birer sureti, Devir alınan eser işletme belgelerinin devir sözleşmelerinin sureti.

 

8-)  Aidat ödendiğine dair Makbuz veya Banka Dekontu.

 

 

MÜ-YAP Meslek Birliği  Hesap No:

Garanti Bankası Unkapanı Şubesi:6299870

IBAN: TR92 0006 2000 1600 0006 2998 70


Mevcut üyelerin listesi için lütfen tıklayın...